www.hprforedrag.dk
main image
shadow shadow

Menu:

horizontal bar

Indhold:

horizontal bar

 

Grevinde Danner

 Holger Danske

Knud Lavard 

Kong Hans 

Niels Juel 

Odin 

Apollo

Tolkien 

H. C. Andersen

Hermann

Erik Glipping

Storm Petersen

Poul Henningsen

Carl Nielsen

Mozart

Dvorak

Brahms

 

Emner i al almindelighed

 

Om historiske personer:

”Den Store Grevinde” – den fantastiske historie om Grevinde Danner og alt det, hun kom til at betyde for landet helt frem til i dag.

Holger Danske” – gennem denne storladne middelalderberetning lykkedes det i 15oo-tallet at vække danskerne til en nationalitetsfølelse som danske. Men hvem var egentlig denne næsten mytiske skikkelse fra omkring år 8oo, og hvordan var hans tid?

Knud Lavard ved Haraldsted” – om mordet på en af Danmarks mest lysende kongesønner, om borgerkrigen derefter – og om Venderne, der måske havde mere med Tempelherrerne at gøre, end man troede.

”Kong Hans” – en af Danmarks mægtigste og dygtigste konger. Han slog svenskerne, samlede landet, tabte til Ditmarskerne, men kom ovenpå igen. En dramatisk historie om Danmarks sidste middelalderfyrste.

Kongens Skipper” – historien om Grevens Fejde, den sidste og blodigste borgerkrig i Danmark. Herredømmet i Østersøen skulle afgøres, Middelalderen skulle ophøre, Reformationen indføres, store dele af landet lægges øde. Og forrest gik Skipper Klement.

Niels Juel ved Køge Bugt” – den fantastiske beretning om vor største søhelt, der på få timer måtte afgøre, om han ville adlyde ordrer eller redde Danmark.

Struensee” – kongelig livlæge, kongelig elsker – og demokratisk eksperimentator. Henrettet for at ville lave om på det bestående – men hvad ville han egentlig? [Tilbage]

Om pædagogik og opdragelse:

”Bland dig udenom mit liv” – om pubertetens kendetegn, kampe, glæder og sorger, som er gode at kende længe inden tiden er kommet. Ved hjælp af træk fra kunsthistorien ser vi på menneskets udvikling fra baby til voksen.

Hvad gør vi dog ved de små” – nogle uforgribelige meninger og provo- kationer om tidlig indskoling, lærere og forældre som forbilleder, konsekvens, om hvem skolen er for og hvorfor – om en masse af de ting, de voksne præger den opvoksende generation med. [Tilbage]

For underholdningens skyld:

Oplæsning” – der er digtere og forfattere, der er bedst med lyd på – ikke mindst Storm P og H. C. Andersen. Der bliver læst morsomme og rørende historier af en eller flere forfattere.

Godaw do” –– et program med oplæsning af små dialekt-historier af bl.a. Jeppe Aakjær, Larsen-Græsted, H. C. Andersen og Storm P – fra det jyske, det sjællandske, det fynske og det københavnske univers.

Alle de ord og alle de toner” – en hyggelig blanding af oplæsning og små musikstykker.

”En god aften med klavermusik” – en klaveraften med musik af Schubert, Brahms, Händel, Mozart, Jersild m.fl. [Tilbage] 

Om myter og eventyr:

"Parcival og Den Hellige Gral" - den vidunderlige middelalderfortælling om virkeligt moderne mennesker i kamp for livet og sjælen. Og Gralen tænker mange på i disse år efter Da Vinci-mysteriet hvordan er det nu, myten er? Velegnet til at foregå i en kirke.

”Odin, Thor, Krake, Lodbrog og de andre” – nogle fortællinger fra den gamle, nordiske myte- og sagnverden om Thor hos Udgårdsloke, Rolf Krake osv.

Cuchulainn og the Tain” – de fantastiske keltisk/irske myter fra før kristendommen, romertiden, vikingerne og imperiet om den første store helt, født af en jomfru til et dådrigt, men kort liv.

Olympen var nu noget særligt” – om nogle af de græske myter, især som de gerne vil fortælle os moderne mennesker noget. Om bl.a. Apollo, Dionysos, Orfeus og Herakles.

Ringenes Herre” – måske århundredets roman, ikke kun en pragtfuld handling, men også dybsindig lærdom. Om Tolkiens liv og værk med baggrund i bl.a. nordiske og keltiske sagn.

”Den grønne slange og den skønne lilje” – Goethes skønne, berømte og mystiske historie i genfortælling – og med dejlig klavermusik af Schubert undervejs.

Eventyr og legender” – der er mange vidunderlige fortællinger, også for voksne, i folkeeventyr, som f.eks. det serbiske ”Batsjelik”, og i legenderne om f.eks. Mikaels kamp mod dragen og Christofferus.

Drager og Engle Siden den første fortæller satte sig hen ved bålet og fortalte den første store historie om os mennesker og verden omkring os, har kampen mellem Det Gode og Det Onde været en af yndlingsfortællingerne. Det er ofte blevet til historier om et menneskes kamp mod en drage.[Tilbage]

Om Historie:

Det var dog også ærgerligt” – en række af store begivenheder i Europas historie udløstes af ganske små hændelser eller beslutninger – som i 1789 i Paris, i 395 i Sydøstrusland, i 1814 i Belgien, i 41o i Rom, i 1o1 i Alperne, i år 9 i Nordvesttyskland og så videre. Storslåede billeder fra fortiden, der har været med til at bestemme vores tid.

Glimt fra Danmarks historie” – en række små fortællinger fra landets bevægede historie – fra Bronzealderen og frem til Reformationen eller lidt længere ser vi på nogle spndende begivenheder og strømninger – lige noget for den, der holder af historien.

Renæssancen i Danmark” – en fantastisk tid. Der fortælles om baggrunden for perioden, og vi hører om vigtige begivenheder, karaktertræk og personer, især Jens Bang og Tycho Brahe, men også Christian IV bliver husket.

Slaget ved Lundby” – om den sidste træfning i krigen i 1864, om politisk morads og om én mands valg af karriere frem for hans soldaters liv og førlighed – og om den krigs baggrund i det hele taget.

”Odense” – fortælleren stammer fra Odense og véd, at Fyns hovedstads historie ikke kun er H. C. Andersen og Knud den Hellige. Vi hører om byens ældste historie frem til omkring Struensees tid.

”Om byen ved Fjorden” – fra Aalborgs historie – bl.a. om Vandborgen, om Jens Bang, Skipper Klement, Kong Hans, Inger Cathrine Olufsdatter, om at skyde papegøjen, om sildeeventyret m.m.

Varus-slaget” – da romerne i år 9 e.Kr. ville knuse germanerne ved at ødelægge disses største helligdom, Externsteine; det mislykkedes, og da lagdes grunden til den opdeling af Europa, der findes i dag

Kongemord” – dem har der været mange af i Danmark – man husker vel f.eks. Erik Glipping, Abel, Christoffer, Knud Lavard (?), Knud den hellige – og dem hører vi om.

Odense Odense er – mere end de fleste andre byer – blevet grundlagt og har vokset sig stor på baggrund af religion.
Men også den helt strategiske beliggenhed spillede en vigtig rolle i byens udvikling fra en lille handelsplads til storbyen af i dag.

Det endte med et reb En række fortællinger om røvere og mordere fra 17oo-tallet – mest fra England, men også lige et par stykker fra Danmark.

Nordjyske Skærmydsler Små og større fortællinger fra Vendsyssel, Han Herred, Thy og Himmerland. [Tilbage] 

Personlige fortællinger:

Personlige møder” blandt andet: De skønne kællinger i toget; ham med sukkerknaldene i lommen; skoledrengen med de alt for lange strømper; drengen, der ikke turde kælke; telefonsamtale på en banegård; en lille helt i en skov, alene mod mange.

Nogle mennesker, jeg næsten har mødt” blandt andre: Maria - fra en kirkegård i Tyskland; Inger Cathrine Olufsdatter - en uskyldig barnemorderske fra Aalborg; Rullekonens mand - min farfar i Næstved; maleren, der skulle have grebet sagen forkert an. [Tilbage]

Om kulturpersonligheder og musik:

”Storm P” – en af det danske sprogs største kunstnere og fornyere, men så skammeligt glemt i diverse kanoner. Vi hører om hans liv, og vi hører en række af hans udødelige historier læst op. Dette program kan også forkortes til kun at være underholdende oplæsning.

”PH og sangene” – om Poul Henningsens liv og virke som arkitekt, kulturradikal, journalist, ’Tænk’-redaktør, designer m.m. – og ikke mindst som digter. Nogle sange synges i fællesskab.

”Carl Nielsen og hans sange” – lidt om komponistens liv og betydning. Men først og fremmest synger vi mange sange – Jens Vejmand, Derfor kan vort øje glædes, Jeg gik i marken og vogtede får, Jeg bærer med smil min byrde, som dybest brønd giver altid klarest vand osv.

”H. C. Andersen” – den gamle digter blev 25o år, men hans vidunderlige historier er stadig helt friske og vedkommende. Hans liv bliver omtalt, og en række af hans bedste historier for voksne bliver læst op.

”Al den dejlige musik” – om en af de store komponister, bl.a. Händel, Brahms, Beethoven, Schubert eller Haydn.

”De små klassikere” – en perlerække af små klaverstykker, bundet sammen af små anekdoter, historier og tanker. Musik af Dvorak, Schubert, Paderewski, Brahms og så videre.

"Fra den danske sangskat" – vi synger nogle af den danske sangskats overflødighedshorn med en lille historie, f.eks. Ingemanns morgensange, Benny Andersen, PH, H. C. Andersen, Kim Larsen, folkeviser og så videre – gerne tilpasset årstiden eller højtider.

”Mozart” – har været fejret i hele 2oo6 – men rigtig mange mennesker fik ikke helt med, at det skete, og hvem han i grunden var – og hvad den berømte ”Mozart-effekt” er. Her fortælles om hans fascinerende liv og virke, og der spilles klaverstykker af ham, bl.a. fra A-dur-sonaten og d-moll-fantasien. [Tilbage] 

Noget særligt:

"Jamen, er det kun mig?" - et one-man-foredrags-stand-up-show om De Fire Temperamenter

”Julestue” - beretningen om Jesu fødsel i stalden, Maria og Josef og om hyrdernes møde med det lille barn. Det er en festlig og alvorlig, dramatiseret fortælling på baggrund af et gammelt folkeskuespil. Det er for både børn og voksne, og det tager flere af de velkendte julesalmer med i forløbet.

 

”Hvordan fortælle?” – mange forstår betydningen af at fortælle, men viger tilbage. Der er nogle gode råd at give til både talere, foredragsholdere og fortællere. [Tilbage]

Der er også nogle andre emner:

”På tur i Kimbrernes land” når firmaet, foreningen, skolen eller andre vil på bustur i Himmerland og høre historier undervejs – sidde i en gravhøj og høre om elverfolk eller spøgelser, høre om slaget ved Lundby, om herregårde, vikinger, oldtidsfolk, legender m.m.

”På tur” større og mindre ture til kultur og natur i ind- og udland.

”Bibelske fortællinger” – om Moses eller Julenat eller De Hellige tre konger – eller forskellige andre, kortere fortællinger.

”Påskeliljen” – Grundtvigs dramatiske digt om påsken og dens budskab læses højt. Særligt velegnet til kirkerummet.

”Noder, neumer og kvinter” – tegn med, når træk af nodernes udvikling fra Middelalderen til i dag fortælles. Og når kvintcirklens forunderlige geometri gennemgås med den 7-, 5- og 12-taller og med det gamle Kinas maskuline og feminine toners bytten plads.

"Hvad er det, I siger?"  - en aften med indtryk fra nogle berømte kunstværker - skulpturer og malerier  - og med klavermusik undervejs.   

”Fra muslingeskal til det tomme kors” – noget om kristendommens udvikling, illustreret med  noget kunst og lidt om arkitekturen i især danske kirker og et par særlige statuer.

”Skotland og skotske fortællinger” – Vi kender nok nogle 'sjove' skotte-historier. Og hvem har ikke hørt om Loch-ness uhyret? Men der er så mange andre fortællinger: Flotte, dramatiske, historiske, muntre, tragiske, mystiske... [Tilbage]

 

horizontal bar
H. P. Rasmussen © 2007 Forside Om mig selvEmnerPressenHvor kommer jeg?KontaktTekster

Graphic Design by S. Rønnow